TechÖvermo Stiftelsen
TILLBAKA TILL NYHETER

Rapportmöte på Sophiahemmet

Studier i förmaksflimmer och stroke

Magnus Von Arbin berättade att orsaken till varför man får en stroke är oftast tydlig redan innan personen faktiskt har fått sin stroke.

Kommunikation och motivation vid strokerehabilitering

Stiftelsen har under flera år jobbat med att förbättra rehabilitering för strokepatienter. Via flera seminarier och diskussioner med olika parter, både läkare, patienter och olika organisationer har det blivit tydligt att det viktigaste för att förbättra rehabiliteringen för stroke patienter handlar mycket om motivation och kommunikation. Hur kan man förbättra dialogen mellan en strokepatient och dess läkare.Kan man stötta patienten i processen även när han eller hon blivit förflyttad till hemmet finns det mycket att vinna i form av både rent samhällsekonomiska och personliga aspekter.

Rehabilitering av stroke med fysisk träning

Stiftelsen har under flera år jobbat med att förbättra rehabilitering för strokepatienter. Majoriteten av alla folksjukdomar som finns är kopplade till dålig muskulär hälsa.

Studier av fysisk träning vid rehabilitering av stroke

I studien vid Östersund Remonthagen deltog 12 personer under 8 veckor. Vid denna studie använde man vänghjulet i en bensparksövning då denna övning aktiverar de tre leder som är mest belastade då vi går. Resultaten var mycket positivt och man förbättrade patienternas möjlighet att gå men framförallt deras
förmåga att motverka fall. Vid nästa studie, som utfördes vid Tauli Hospital i Barcelona identifierades 290 strokepatienter för att delta i en liknande studie som den i Östersund. Av dessa 290 patienter intervjuades 63 och slutligen valdes 32 av dessa.

Resultaten man såg var att de deltagande patienterna ökade sin muskelkraft med i snitt 60% under denna 12 veckors period. Till följd av denna ökning har patienten förbättrat sin balans, sin förmåga att göra flera saker samtidigt samt förbättrat sin gångförmåga. Utöver detta så ökade patientens kognitiva förmåga ur flera aspekter. De tydligaste förbättringarna var att patienten blev bättre på att koncentrera sig, tillgodose sig information, förbättrat arbetsminne samt fick lättare att tala.