TechÖvermo Stiftelsen
TILLBAKA TILL NYHETER

Tesch-Övermo stiftelsen och Fraktal Consulting startar samarbete för att förbättra möjligheterna till en bättre strokerehabilitering

Stiftelsen har under flera år jobbat med att förbättra rehabilitering för strokepatienter. Via flera seminarier och diskussioner med olika parter, både läkare, patienter och olika organisationer har det blivit tydligt att det viktigaste för att förbättra rehabiliteringen för strokepatienter handlar mycket om motivation och kommunikation. Hur kan man förbättra dialogen mellan en strokepatient och dess läkare. Kan man stötta patienten i processen även när han eller hon blivit förflyttad till hemmet finns det mycket att vinna i form av både rent samhällsekonomiska och personliga aspekter.