TechÖvermo Stiftelsen

Tesch-Övermo stiftelsen skall initiera och utveckla forsknings- och utvecklingsprojekt syftande till att främja ökad fysisk aktivitet under hela livet inklusive åldrandet och som resulterar i bättre muskelhälsa.

PÅGÅENDE PROJEKT