TechÖvermo Stiftelsen

Stiftelsen för bättre muskelhälsa & ett aktivare liv

Tesch-Övermo stiftelsen skall initiera och utveckla forsknings- och utvecklingsprojekt syftande till att främja ökad fysisk aktivitet under hela livet inklusive åldrandet och som resulterar i bättre muskelhälsa.

En av stiftelsens grundare Per Övermo berättar:

Jag är mångårig entreprenör med starkt intresse för frågor kring muskler. Bakgrunden är ett genom åren aktivt motionerande för eget välbefinnande och min ena sons handikapp i form av en sällsynt och dödlig muskelsjukdom.

Efter att ha upplevt både min frus och min fars bortgång i cancer och med min sons diagnos har jag tänkt mycket på hur man ändå måste få tillvaron att gå ihop och kunna se framåt. I stort sett samtliga välfärdssjukdomar (hjärt-, kärlsjukdomar, diabetes, njursvikt, alkoholism). men också cancer är direkt eller indirekt kopplade till muskelförtvining. Både benskörhet och muskelförtvining kan vara följder av fysisk inaktivitet.

För mig har fysisk aktivitet och sociala engagemang bidragit till ett rikare liv. Jag har grundat en stiftelse för bättre muskelhälsa och ett aktivare liv för alla. Medgrundaren och muskelforskaren Per Tesch är nu pensionerad och inte verksam i stiftelsen. Stiftelsen skall fokusera och ta ett helhetsgrepp på hälso-, åldrande-, och livskvalitet. Stiftelsens ledord är motivation, kommunikation och individanpassning.

Detta är incitamentet för mig att utveckla moderna digitala verktyg i syfte att komplettera och effektivisera rehabiliteringen av patienter med neurologiska sjukdomar.

Per Övermo

per.overmo@teschovermo.se