TechÖvermo Stiftelsen

Pågående Projekt

Tesch-Övermo stiftelsen skall initiera och utveckla forsknings-och utvecklingsprojekt syftande till att främja ökad fysisk aktivitet under hela livet inklusive åldrandet och som resulterar i bättre muskelhälsa. Stiftelsen skall fördela anslag till forskning, projekt och aktiviteter som främst fokuserar på den åldrande populationen men också på grupper av individer som lider av olika muskelsjukdomar, vilka framtvingat i ett stillasittande liv.

Novita Rehab

Motiverande rehab med bevisad framgång

Novita Rehab är ett digitalt verktyg som ger tillgång till högkvalitativ rehabilitering med utgångspunkt i hemmet. Med stöd av smart teknologi och ett användarvänligt gränssnitt erbjuder Novita Rehab en individanpassad lösning för patient, fysioterapeut och anhörig där de enkelt kan kommunicera med varandra.

Novita Rehab har tagits fram tillsammans med Tesch Övermo stiftelsen, som initierar och utvecklar forsknings- och utvecklingsprojekt med syfte till att främja ökad fysisk aktivitet under hela livet inklusive åldrandet och som resulterar i bättre muskelhälsa.

Novita Rehab har utvecklas i nära samarbete med fysioterapeuter på Sophiahemmet, Danderyds Sjukhus m.fl. Teknik och metoder testas nu tillsammans med Olivia Rehab och Sophiahemmets Högskola i samråd med Magnus von Arbin verksamhetschef och docent, samt överläkare på strokeenheten, Danderyds sjukhus. Ansvarig hos stiftelsen är Per Övermo som initierat projektet från början och som har stor erfarenhet av området.

Med hjälp av digital teknik får patienten enkelt tillgång till träningsprogram som följs upp av fysioterapeut och anhörig.