TechÖvermo Stiftelsen
TILLBAKA TILL NYHETER

Testning av ny digital plattform för rehabilitering

Tesch-Övermo stiftelsen har tagit fram en unik digital plattform som hjälper fysioterapeuter att arbeta mer tidseffektivt genom att förflytta en del av rehabiliteringsinsatsen till patientens hemmiljö. Plattformen är utvecklad för att möta patientens krav på individanpassning, uppföljning och kommunikation för att kunna erbjuda bästa möjliga förutsättningar till en framgångsrik rehabilitering.

Plattformen testas nu på ett antal rehabiliteringskliniker i Stockholm och den fortsatta verksamheten kommer att följas upp i ett doktorandarbete tillsammans med Sophiahemmet Högskola.