TechÖvermo Stiftelsen
TILLBAKA TILL NYHETER

Utvecklat samarbete med flera inom rehabiliterings området

Under 2015 och 2016 har vi utvecklat samarbetet med flera olika partners inom området rehabilitering. Stiftelsen har träffat och intervjuat ett stort antal fysioterapeuter både inom den privata och offentliga vården för att säkerställa funktion och användarvänlighet på det digitala verktyget. Vetenskaplig rådgivare är Rodrigo Fernandez Gonzalo, phd på exersice and physiology, Karolinska Institutet som också varit ansvarig för forskningsprojekt kring muskler och stroke som tidigare har genomförts.